General, Report

Pumpkins, pumpkins, pumkins!

🇬🇧 Small and delicate, the pumpkin plants have begun. Now they are so big that they have taken the place of rhubarb. It’s a good thing that the rhubarb was harvested for this year and is no longer growing so much.

The plants of the Hokkaido pumpkin had somewhat difficulties. Of three plants I had, only one managed to survive in the end. The previous two were eaten by snails except for the stump. All the more I am now happy that I will soon be able to harvest the first pumpkin. With the autumnal weather I already imagine me eating a delicious Hokkaido bacon risotto!

The remaining space was taken up by two butternut pumpkin plants. They are growing like crazy and the little tendrils are reaching for anything they can find. So far no snail has been interested in the plants either. What you can’t see from above is that under the leaves is a huge amount of flowers. The first pumpkins slowly develop from these.

🇩🇪 Klein und zierlich haben die Kürbispflanzen angefangen. Nun sind sie mittlerweile so groß, dass sie den Platz des Rhabarbers mit eingenommen haben. Gut, dass der für dieses Jahr abgeerntet war und nicht mehr so arg am Wachsen ist.

Die Pflanzen des Hokkaido Kürbis hatten es ein bisschen schwer. Von drei Pflanzen, die ich hatte, ist am Ende nur eine angewachsen. Die beiden vorherigen wurden bis auf den Stumpf von Schnecken gegessen. Umso mehr freue ich mich nun, dass ich bald den ersten Kürbis ernten kann. Bei dem herbstlichen Wetter hätte ich lust auf ein leckeres Hokkaido-Speck-Risotto!

Der restliche Platz wurde von zwei Butternut Kürbispflanzen eingenommen. Die wachsen wie verrückt, und die kleinen Ranken greifen nach allem, was sie finden können. Bisher hat sich auch keine Schnecke für die Pflanzen interessiert. Was man von oben nicht sehen kann ist, dass unter den Blättern eine Unmenge an Blüten ist. Aus diesen entwickeln sich langsam die ersten Kürbisse.

🇳🇱 Klein en delicaat zijn de pompoenplanten begonnen. Nu zijn ze zo groot dat ze de plaats van rabarber hebben overgenomen. Het komt goed uit dat de rabarber dit jaar geoogst is en niet meer zo veel groeit.

De planten van de Hokkaido-pompoen hadden wat problemen. Van de drie planten die ik had, wist er uiteindelijk maar één te overleven. De andere twee werden opgegeten door slakken, behalve de stronk. Des te meer ben ik nu blij dat ik binnenkort de eerste pompoen kan oogsten. Met het herfstweer stel ik me al voor dat ik een heerlijke Hokkaido-spek risotto kan eten!

De resterende ruimte wordt ingenomen door twee flespompoenplanten. Ze groeien als een gek en de kleine ranken reiken naar alles wat ze kunnen vinden. Tot nu toe is ook geen enkele slak geïnteresseerd in de planten. Wat je van bovenaf niet kunt zien is dat er onder de bladeren een enorme hoeveelheid bloemen zit. De eerste pompoenen ontwikkelen zich daar langzaam uit.